Husbyggnation

Vår huvudsysselsättning är att bygga nya villor till kunder över hela Sverige. Vi bygger hus i både lösvirke och prefabricerade hus.

Att bygga ett nytt hus är ett stort beslut i livet och det finns mycket att tänka på. Vi är med dig från grundens början till takpannans slut. Våra projektledare hjälper dig med budget samt ritningar, och med lång erfarenhet av byggbranschen samt husbyggnation svarar vi på alla dina frågor vare sig de handlar om husmodeller, materialval eller priser. 

Vi hjälper dig hela vägen!

Under projektets gång, stämmer vi av med kunden veckovis för att säkerställa att projektet flyter på i rätt riktning. Vi har kontakten med alla inblandande yrkesgrupper såsom snickare, målare, VVS-installatörer och elektriker. Vi samarbetar alltid med kunniga och erfarna samarbetspartners för att säkerhetsställa att hela projektet håller de höga krav på kvalitet som vi ställer. Och vi på Kimstads Bygg AB ställer höga krav på kvalitet!

Bygg ditt drömhus

Innan du börjar bygga ditt hus behöver Ni veta om Ert projekt kräver godkännande från kommunen. Vid behov hjälper vi Er att prata med kommun och myndigheter gällande bygglov. Vi skickar in ansökan med nödvändiga handlingar till Din kommun och håller kontakten med kommunen till dess att bygglovet blivit godkänt.

Kontaktuppgifter

Våra metoder för husbyggnation är säkra miljövänliga lönsamma certifierade

Huvudleverantör